Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoek, innovatie en ontwikkeling

De energie samenvoegen met de toekomst

Wetenschap en technologie kunnen de business van de Groep Total bijstaan bij de verwezenlijking van hun strategische doelstellingen: verzekeren van een rendabele en duurzame groei in de activiteiten van exploratie-productie, ontwikkelen van de concurrentiële industriële platforms van het hoogste niveau, beantwoorden aan de noden van onze klanten door hen innoverende oplossingen aan te reiken, met name op het stuk van energie-efficiëntie en van mikken op zonne-energie en biomassa om de energietoekomst voor te bereiden.

Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) draagt daartoe bij door gerichte en doeltreffende verbeteringen voor te stellen op de procedés, de producten en de bestaande technologieën, maar ook door nieuwe wetenschappelijke en technologische velden te identificeren, te evalueren en te implementeren.

Hiertoe wordt O&O geleid volgens doeltreffende processen die een toezicht op de externe evoluties verzekeren en het mogelijk maken programma's uit te werken die op korte, middellange en lange termijn voldoen aan de noden van de business, projecten en studies uit te voeren, van het laboratorium tot de piloottest, en de valorisatie van de resultaten en de knowhow te begeleiden door de industriële of commerciële implementatie.

De wil om de fenomenen, het onderhoud en de ontwikkeling van de bestaande en komende competenties te begrijpen en de stimulering van de innovatie als bron van competitieve differentiëring zijn de drijvende krachten achter O&O.

O&O zet open innovatie om in de praktijk. Daarvoor ontwikkelt en onderhoudt het een samenwerking met externe partners om het fundamentele begrip te ondersteunen, onze competenties te verrijken en nieuwe wetenschappelijke en technologische domeinen te verkennen.

Tot slot ziet Onderzoek en Ontwikkeling toe op de bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten van de verkregen resultaten en van de knowhow via de uitwerking en het beheer van een evenwichtige octrooienportefeuille.


BEROEPEN / Jobs

ALG. VERANTW. RESEARCH EN DEVELOPMENT

 • Management en Coördinatie R&D
 • R&D projectmanagement

OLIE-EN GASONDERZOEK UPSTRREAM

 • R&D engineering stroomopwaarts

RESEARCH DEVELOPMENT PROCESSEN PROCEDÉS

 • R&D procedés Raff./chemie -basisniveau
 • R&D procedés transformatie
 • Onderzoek Chemie
 • R&D polymerisatieprocedés
 • R&D procedés vast stoffen

RESEARCH DEVELOPMENT PRODUCTTOEPASSINGEN

 • R&D geformuleerde producten
 • R&D polymeerproducten

RESEARCH DEVELOPMENT MATERIAALONDERZOEK

 • R&D geavanceerde materialen
 • R&D katalyse
 • R&D fotovoltaïsche cellen & CSP techno

ANALYTISCH ONDERZOEK

 • Analytische R&D prog./projecten
 • Ontwikkeling analytische meth. & tools

BIOTECHNOLOGY BIOLOGY R&D

 • R&D petrochemie en gisting
 • R&D moleculaire biologie

R&D DIGITALE SIMULATIE / STIC

 • Digitale meth. en simulatie
 • Geavanceerde controle

R&D TOEPASSINGEN / SYSTEMEN

 • R&D mech. Engin. & ontwerp/werktuigen
 • Proefbanken
 • R&D toepassingen
 • R&D fotov. systemen en wetenschappen
 • R&D elastomeersystemen

R&D HSE

 • R&D water, lucht, bodem
 • R&D biodiversiteit en gezondheid
 • Analytische R&D Levenscyclus Afvalbeheer

R&D ONDERSTEUNING

 • R&D activiteiten
 • Engineering Industriële eigendom
 • Assistentie beheer industr. eigendom
 • Wetensch./Technisch toezicht en doc.

Huidige AanbiedingenFunctietitel Land
Senior DER Platform Engineer France
Electrical Network and Multi Energy Power Generation Specialist France
Project Engineer PV system components reliability and qualification France
Application Engineer – Project/Process France
Application Engineer - Energy Storage France