Overslaan en naar de inhoud gaan

Operaties en exploitaties

Zorgen voor de goede werking van de exploitatie, op alle terreinen

Operaties en exploitatie is een verzamelnaam voor alle operationele métiers van een productie-eenheid. Dat wil zeggen alle productieactiviteiten, procestechniek of laboratorium, in overeenstemming met veiligheids- en milieuregels, kosten en termijnen. De métiersvan operaties en exploitatie worden uitgeoefend op het terrein.

De taak van hun teams is soms bijzonder indrukwekkend. De teams van optimalisering en van beheer van de stromen zijn belast met het regelen van de productie van miljarden kubieke metersgas en duizenden vaten condensaten, die worden vervoerd via pijpleidingen van honderden kilometerslang.

Ook de métiersvan engineering van de procedés krijgen met grote uitdagingen te maken. Zo kon de knowhow van de ingenieurs die instaan voor de procedés, die werken in de raffinaderij aan de ontzwaveling van benzine, hun zwavelgehalte reeds zeer significant verlagen, wat een grote vooruitgang in het behoud van het milieu betekent.

Er moet ook gerekend worden op de technici van het laboratorium van kwaliteitscontrole die de tests en experimenten uitvoeren op elk van de producten die op de site binnenkomen en buiten gaan. En als men bijvoorbeeld weet dat een raffinaderij meer dan 200 referenties kan produceren, kan men zich voorstellen in welke mate deze métiersaltijd op de hoogte moeten zijn van de technologieën.


BEROEPEN / Jobs

ALG. VERANTW. EXPLOITATIE

 • Tech. coord. Industrieterreinen
 • Management inbedrijfstelling
 • Management integriteit van de installaties
 • Management downstream transacties
 • Management upstream installaties (OIM)
 • Management industriële sites
 • Methodes downstream OPs

EXPLOITATIE UPSTREAM

 • Leider exploitatie upstream
 • Ontwikkeling exploitatiemiddelen
 • Exploitatie-engineering stroomopwaarts
 • Exploitatiewerken stroomopwaarts
 • Operaties Safety Leader Upstream (OSL)
 • Productie-/Exploitatieprocedés
 • Spec. Exploitatie stroomopwaarts
 • Superintendent exploitatie upstream
 • Supervisie exploitatie stroomopwaarts
 • Hulp productiemethode upstream

EXPLOITATIE DOWNSTREAM

 • Leiding exploitatie stroomafwaarts
 • Coördinatie exploitatie downstream
 • Operator exploitatie stroomafwaarts
 • Planning/productieregeling
 • Verantw. opgestelde teams exploitatie downstream
 • Supervisie exploitatie stroomafwaarts
 • Hulp exploitatie downstream

PROCESSEN DOWNSTREAM

 • Beheer procedés
 • Studies/projecten/procedés
 • Follow-up units hulpstoffen
 • Troubleshooting
 • Procescontrole/geavanceerde controle

OPTIMALISERING FLOWMANAGEMENT

 • Back Office materialen
 • Verantw. optimalisering waardering
 • Modelvorming industrieterreinen
 • Sturing industrieterreinen
 • Bronnen/afzet
 • Coördinatie ruwe olie/risicobeheer
 • Prestatiecontrole

STROOMOPWAARTS OPERATIES ALG. VERANTW.

 • Werkmanagement stroomopwaarts

LABORATORIUM & ANALYSE

 • Coördinatie en analyse van laboratoria
 • Laboratoriumtechniek en analyses
 • Management Laboratorium

MIJNEN, MIJNBOUW

 • Werkzaamheden mijnen
 • Verantwoordelijkheden Mijnen
 • Residu-engineering
 • Geotechnieken Mijnen
 • Ontwikkeling Mijnen

Huidige AanbiedingenFunctietitel Land
Operator Trainee Denmark
Field Operations Data Officier (H/F) France
Small Scale LNG EX-TERMINAL – Gestionnaire de contrats H/F France
OPERATEUR LOGISTIQUE (H/F) France
TECHNICIEN(NE) LABORATOIRE H/F France